Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 17:31 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Isaac Newton‏‎(31 ê siu-tēng-pún
 2. Julius Caesar‏‎(23 ê siu-tēng-pún
 3. Leo Tolstoy‏‎(23 ê siu-tēng-pún
 4. Tek-kok sio̍k-gí‏‎(18 ê siu-tēng-pún
 5. Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ‏‎(18 ê siu-tēng-pún
 6. Bill Gates‏‎(18 ê siu-tēng-pún
 7. Johann Wolfgang von Goethe‏‎(17 ê siu-tēng-pún
 8. Francis Bacon‏‎(16 ê siu-tēng-pún
 9. Thâu-ia̍h‏‎(14 ê siu-tēng-pún
 10. Ji̍t-pún sio̍k-gí‏‎(14 ê siu-tēng-pún
 11. Sèng-keng‏‎(9 ê siu-tēng-pún
 12. Thài-kok sio̍k-gí‏‎(7 ê siu-tēng-pún
 13. Tâi-oân sio̍k-gí‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 14. Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 15. Lūn-gú‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 16. Chiúⁿ Ūi-súi‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 17. Tēⁿ Lâm-iông‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 18. Chông-kiàⁿ-jîn‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 19. Sò͘-hôan-chin‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 20. I-seng‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 21. Sî-kan‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 22. O͘-pe̍h-lông-kun‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 23. William H. Gates‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. Main page‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. Julius Ceaser‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. Tō͘ Chhong-bêng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. Main Page‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. Julius Ceasar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. Cæsar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. Julius Caeser‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. Count Leo Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. Tâi-oân sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. Lūn-gí‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. Count Leo Tolstoi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. Lev Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. Julii Caesarii‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. Lev Tolstoi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. Chu Sò͘-ki‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. Thài-kok sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. Lev Nikolayevich Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. Ji̍t-pún sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. Leo tolstoi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. Chheng-bûn‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. Tek-kok sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. Issac newton‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. Leo Nikolayevitch Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. Isaac newton‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. Caius Iulius Caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. Caesar, Julius‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. Juluis Cesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)