Tō͘ Chhong-bêng

Ùi Wikiquote

Tō͘ Chhong-bêng (杜聰明, 1893 nî 8 goe̍h 25 ji̍t - 1986 nî 2 goe̍h 25 ji̍t) sī Tâi-oân thâu chi̍t-ê i-ha̍k phok-sū.

Ín-giân

  • Goân Hàn-bûn: 關於中國文化的發展,照敝人的管見,在三代其獨創的思想已經完成了,秦漢以後二千年間,大概都是敷衍而已,沒有多大originality的發明。
    • POJ Hoan-e̍k: Koan-û Tiong-kok bûn-hoà ê hoat-tián, chiàu pè-jîn ê koán-kiàn, tī Sam-tāi to̍k-chhòng ê su-sióng í-keng goân-sêng, Chîn Hàn í-āu nn̄g-chheng nî kan, tāi-kài lóng-sī èng-hù niâ, bô loā-chē originality ê hoat-bêng.