Sèng-keng

Ùi Wikiquote

Sèng-keng sī Iû-thài-kàu kap Ki-tok-kàu ê keng-tián.

Kū-iok

  • Ū chi̍t ê ti-kí--ê, pí hiaⁿ-tī khah chhin. (Chim-giân 18:24)

Sin-iok

  • Lán ū thiàⁿ, in-ūi I tāi-seng thiaⁿ lán. (I Iok-hàn 4:19)