Julius Caesar

Ùi Wikiquote
tóng-àn:Julius Caesar.gif
Julius Caesar

Gaius Julius Caesar (BC 100 nî 7 goe̍h 13 ji̍t – BC 44 nî 3 goe̍h 15 ji̍t) sī Lô-má Kiōng-hô ê kun-sū chham chèng-tī léng-tō-chiá, sī Lô-má tùi kiōng-hô-kok chóan-piàn sêng Lô-má Té-kok ê koan-kiān jîn-bu̍t.

Bêng-giân

  • Veni, vidi, vici.
    • I came, I saw, I conquered.
    • Hoan-e̍k: Goá kàu-ūi, goá khoàⁿ-kìⁿ, goá sèng-lī.