Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn

Ùi Wikiquote
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn

Bêng-giân

  • Lō͘ iâu ti má-le̍k, sū kiú kiàn jîn-sim.
  • Uán-súi lân kiù kūn-hóⁿ, uán-chhin put-lû kūn-lîn.
  • Chiú tiong put gú chin kun-chú, châi siōng hun-bêng tāi-tiōng-hu.
  • Cha--chi hô-lî, sit--chi chhian-lí.
  • Jîn bû oán lū, pit iú kūn iu.