Tâi-oân sio̍k-gí

Ùi Wikiquote

Tâi-oân sio̍k-gí

A

  • Âng súi, o͘ tōa pān.

B

  • Bô gû sái bé.
  • Bē tê kóng tê phang, Bē hoe kóng hoe âng.

T

  • Tē it i-seng, tē jī bē peng.
  • Téng-káng ū miâ-siaⁿ, ē-káng siong chhut-miâ.

U

  • Ū chi̍t hó, bô nn̄g hó.
  • Ū thiⁿ-lí, chiah ū tē-lí.