Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 17:44 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bill Gate‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. Gaius Julius Caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. Julius Cesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. Newton‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. William Henry Gates‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. Gaius Julius Cæsar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. Julius Cæsar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. William Henry Gates III‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. Bill gates‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. Gayus Julius Caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. Julius Seizer‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. Sek-sî Hiân-bûn‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. William henry gates‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. C. Julius Caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. Goethe‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. Julius caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. Caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. Juluis Cesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. Caesar, Julius‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. Caius Iulius Caesar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. Isaac newton‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. Leo Nikolayevitch Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. Issac newton‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. Tek-kok sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. Chheng-bûn‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. Leo tolstoi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. Ji̍t-pún sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. Lev Nikolayevich Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. Thài-kok sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. Chu Sò͘-ki‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. Lev Tolstoi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. Julii Caesarii‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. Lev Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. Count Leo Tolstoi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. Lūn-gí‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. Tâi-oân sio̍k-gú‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. Count Leo Tolstoy‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. Julius Caeser‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. Cæsar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. Julius Ceasar‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. Main Page‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. Tō͘ Chhong-bêng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. Julius Ceaser‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. Main page‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. William H. Gates‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. O͘-pe̍h-lông-kun‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 47. Sî-kan‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 48. I-seng‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 49. Sò͘-hôan-chin‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 50. Chông-kiàⁿ-jîn‏‎(3 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)