Khu̍t-thâu-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 17:31 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

Ē-kha ê ia̍h bô liân kàu wiki lāi-té ê kî-thaⁿ ia̍h.

以下顯示從第 1 筆至第 18 筆中的 18 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bill Gates
 2. Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn
 3. Chheng-bûn
 4. Chiúⁿ Ūi-súi
 5. Chông-kiàⁿ-jîn
 6. Francis Bacon
 7. Isaac Newton
 8. Ji̍t-pún sio̍k-gí
 9. Johann Wolfgang von Goethe
 10. Julius Caesar
 11. Leo Tolstoy
 12. Lūn-gú
 13. O͘-pe̍h-lông-kun
 14. Sèng-keng
 15. Sò͘-hôan-chin
 16. Thài-kok sio̍k-gí
 17. Tēⁿ Lâm-iông
 18. Tō͘ Chhong-bêng

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)