Lia̍t-chhut choán-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Saⁿ) 13:09 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Bill Gate →‎ Bill Gates
 2. Bill gates →‎ Bill Gates
 3. C. Julius Caesar →‎ Julius Caesar
 4. Caesar →‎ Julius Caesar
 5. Caesar, Julius →‎ Julius Caesar
 6. Caius Iulius Caesar →‎ Julius Caesar
 7. Chu Sò͘-ki →‎ Chheng-bûn
 8. Count Leo Tolstoi →‎ Leo Tolstoy
 9. Count Leo Tolstoy →‎ Leo Tolstoy
 10. Cæsar →‎ Julius Caesar
 11. Gaius Julius Caesar →‎ Julius Caesar
 12. Gaius Julius Cæsar →‎ Julius Caesar
 13. Gayus Julius Caesar →‎ Julius Caesar
 14. Goethe →‎ Johann Wolfgang von Goethe
 15. Isaac newton →‎ Isaac Newton
 16. Issac newton →‎ Isaac Newton
 17. Ji̍t-pún sio̍k-gú →‎ Ji̍t-pún sio̍k-gí
 18. Julii Caesarii →‎ Julius Caesar
 19. Julius Caeser →‎ Julius Caesar
 20. Julius Ceasar →‎ Julius Caesar
 21. Julius Ceaser →‎ Julius Caesar
 22. Julius Cesar →‎ Julius Caesar
 23. Julius Cæsar →‎ Julius Caesar
 24. Julius Seizer →‎ Julius Caesar
 25. Julius caesar →‎ Julius Caesar
 26. Juluis Cesar →‎ Julius Caesar
 27. Leo Nikolayevitch Tolstoy →‎ Leo Tolstoy
 28. Leo tolstoi →‎ Leo Tolstoy
 29. Lev Nikolayevich Tolstoy →‎ Leo Tolstoy
 30. Lev Tolstoi →‎ Leo Tolstoy
 31. Lev Tolstoy →‎ Leo Tolstoy
 32. Lūn-gí →‎ Lūn-gú
 33. Main Page →‎ Thâu-ia̍h
 34. Main page →‎ Thâu-ia̍h
 35. Newton →‎ Isaac Newton
 36. Sek-sî Hiân-bûn →‎ Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn
 37. Tek-kok sio̍k-gú →‎ Tek-kok sio̍k-gí
 38. Thài-kok sio̍k-gú →‎ Thài-kok sio̍k-gí
 39. Tâi-oân sio̍k-gú →‎ Tâi-oân sio̍k-gí
 40. William H. Gates →‎ Bill Gates
 41. William Henry Gates →‎ Bill Gates
 42. William Henry Gates III →‎ Bill Gates
 43. William henry gates →‎ Bill Gates
 44. Thó-lūn:Main Page →‎ Thó-lūn:Thâu-ia̍h
 45. Iōng-chiá:Azariv →‎ Iōng-chiá:Azariv-WMF
 46. Iōng-chiá:Buckesfelder →‎ Iōng-chiá:Der Buckesfelder
 47. Iōng-chiá:Diego Grez →‎ Iōng-chiá:Diego Grez-Cañete
 48. Iōng-chiá:Jalexander →‎ Iōng-chiá:Jalexander-WMF
 49. Iōng-chiá:Küñall →‎ Iōng-chiá:Diego Grez
 50. Iōng-chiá:Mentifisto →‎ Iōng-chiá:Lofty abyss

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)