Siōng chia̍p liân-kiat ê lūi-pia̍t

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (It) 13:18 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 30 筆中的 30 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Phí-á-kiáⁿ‏‎(12ê sêng-oân)
 2. Bī sik-ín ê ia̍h‏‎(8ê sêng-oân)
 3. Ki-chân‏‎(7ê sêng-oân)
 4. Kok-kok ê jîn-bu̍t‏‎(6ê sêng-oân)
 5. Pang-bô͘‏‎(6ê sêng-oân)
 6. Wikiquote‏‎(4ê sêng-oân)
 7. Jîn-bu̍t‏‎(4ê sêng-oân)
 8. Tâi-oân jîn-bu̍t‏‎(4ê sêng-oân)
 9. Sio̍k-gí‏‎(4ê sêng-oân)
 10. Wikiquote koán-lí‏‎(3ê sêng-oân)
 11. Pò͘-tē-hì‏‎(3ê sêng-oân)
 12. Chheh‏‎(3ê sêng-oân)
 13. Sit-khì tóng-àn liân-kiat ê ia̍h‏‎(3ê sêng-oân)
 14. Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t‏‎(2ê sêng-oân)
 15. Chú-tê‏‎(2ê sêng-oân)
 16. Chóng lūi-pia̍t‏‎(2ê sêng-oân)
 17. I-seng‏‎(2ê sêng-oân)
 18. Tek-kok jîn-bu̍t‏‎(1ê sêng-oân)
 19. Lia̍t-toaⁿ‏‎(1ê sêng-oân)
 20. Kó͘ Lô-má jîn-bu̍t‏‎(1ê sêng-oân)
 21. Hì-kio̍k‏‎(1ê sêng-oân)
 22. Bí-kok jîn-bu̍t‏‎(1ê sêng-oân)
 23. Lō͘-se-a jîn-bu̍t‏‎(1ê sêng-oân)
 24. Kho-ha̍k-ka‏‎(1ê sêng-oân)
 25. Kho-ha̍k‏‎(1ê sêng-oân)
 26. Tì-sek‏‎(1ê sêng-oân)
 27. Ha̍k-chiá‏‎(1ê sêng-oân)
 28. 使用無效 Self-closed HTML 標籤的頁面‏‎(1ê sêng-oân)
 29. Wikimedia Foundation staff‏‎(1ê sêng-oân)
 30. Chong-kàu keng-tián‏‎(1ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)