Lūi-pia̍t:Pang-bô͘

Ùi Wikiquote
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Tī "Pang-bô͘" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-bīn 6bīn ia̍h sī tī chit lūi-pia̍t, choân-pō͘ 6 bīn ia̍h