Lūi-pia̍t:Jîn-bu̍t

Ùi Wikiquote

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 3 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 3 ê.

H

I

K

Tī lūi-pia̍t "Jîn-bu̍t" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán kan-ta ū ē-bīn chia ê ia̍h-bīn.