Lūi-pia̍t:Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t

Ùi Wikiquote

Tī "Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 2 ia̍h, ē-bīn sī thâu 2 ia̍h.