Siōng chē lūi-pia̍t ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Saⁿ) 13:09 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 13 筆中的 13 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Isaac Newton‏‎(3 ê lūi-pia̍t)
 2. Chiúⁿ Ūi-súi‏‎(3 ê lūi-pia̍t)
 3. Tō͘ Chhong-bêng‏‎(3 ê lūi-pia̍t)
 4. Julius Caesar‏‎(3 ê lūi-pia̍t)
 5. Ji̍t-pún sio̍k-gí‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 6. Francis Bacon‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 7. Chông-kiàⁿ-jîn‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 8. Lūn-gú‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 9. Leo Tolstoy‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 10. Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 11. Bill Gates‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 12. Tēⁿ Lâm-iông‏‎(2 ê lūi-pia̍t)
 13. Johann Wolfgang von Goethe‏‎(2 ê lūi-pia̍t)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)