Ko·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 17:31 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

下列頁面尚未被 Wikiquote 中的其它頁面連結或引用。

以下顯示從第 1 筆至第 6 筆中的 6 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Chông-kiàⁿ-jîn
  2. Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ
  3. O͘-pe̍h-lông-kun
  4. Sèng-keng
  5. Sò͘-hôan-chin
  6. Tō͘ Chhong-bêng

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)