Bô gí-giân liân-kiat ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê ia̍h bô kî-thaⁿ gí-giân pán-pún ê liân-kiat:

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (It) 13:18 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 8 筆中的 8 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn
  2. Chheng-bûn
  3. Chông-kiàⁿ-jîn
  4. I-seng
  5. O͘-pe̍h-lông-kun
  6. Sî-kan
  7. Sò͘-hôan-chin
  8. Tō͘ Chhong-bêng

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)