Bô lūi-pia̍t ê pang-bô͘

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 17:44 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.