"Thâu-ia̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
+chí-mōe sū-kang
~ Main Page moved to Thâu-ia̍h
(+chí-mōe sū-kang)
 
==This subdomain is reserved for the creation of a Wikiquote in the <b>[http://en.wikipedia.org/wiki/B&#226;n-l&#226;m-g&#250; B&#226;n-l&#226;m-g&#250;]</b> language.==
 
<div style="width:85%; padding:10px; background-color:#ffffcc; border:1px solid #ffff66;">
 
Wikiquote iû hui-êng-lī ê [[:m:Wikimedia|Wikimedia]] Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
'''Other wikis'''
{| align="center" cellpadding="2" width="100%" style="text-align:left"
<small> [http://sep11.wikipedia.org September 11 memorial wiki/Wiki memoriale des 11 Septembrem] | [http://meta.wikipedia.org Meta-Wikipedia/Meta-Vicipaedia] | [http://wiktionary.org Wikitonary/Victionaria] | [http://wikibooks.org Wikibooks/Vicilibraria] | [http://wikiquote.org Wikiquote/Viciquotas] | [http://wikisource.org Wikisource] | [http://wikitravel.org Wikitravel] </small>
| [[Image:Wikipedia-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
</div>
| [[w:zh-min-nan:Thâu-ia̍h|'''Wikipedia''']]<br />''Chū-iû ê pek-kho-choân-su''
| [[Image:Wiktionary-logo-en.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[wikt:|'''Wiktionary''']]<br />Sû-tián kap jī-tián
| [[Image:Wikibooks-logo.svg|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[b:|'''Wikibooks''']]<br />Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su
| [[Image:Wikisource-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[s:|'''Wikisource''']]<br />Chū-iû ê goân-sú bûn-kiāⁿ
|-
| [[Image:Wikispecies-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[Wikispecies:|'''Wikispecies''']]<br />Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
| [[Image:Wikinews-logo.png|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[wikinews:|'''Wikinews''']]<br />Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông''
| [[Image:Commons-logo.svg|35px|<nowiki></nowiki>]]
| [[commons:Main Page|'''Commons''']]<br />Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn
| [[Image:Wikimedia-logo.svg|35px]]
| [[m:|'''Meta-Wiki''']]<br />Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang
|}
 
[[aa:]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú